معنی اسم گلیا

منسوب به گل ، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت

ریشه اسم گلیا

فراوانی اسم گلیا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام گلیا ثبت نام شده اند.