معنی اسم گلیار

یار و همنشین گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

ریشه اسم گلیار

فراوانی اسم گلیار

تا کنون کسی با نام گلیار در گهواره ثبت نام نکرده است.