معنی اسم گل آسا

مانند گل

ریشه اسم گل آسا

فراوانی اسم گل آسا

تا کنون کسی با نام گل آسا در گهواره ثبت نام نکرده است.