معنی اسم گل بهار

گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل

ریشه اسم گل بهار

فراوانی اسم گل بهار

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام گل بهار ثبت نام شده اند.