معنی اسم گهرناز

گوهرناز

ریشه اسم گهرناز

فراوانی اسم گهرناز

تا کنون کسی با نام گهرناز در گهواره ثبت نام نکرده است.