معنی اسم گوهر

سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد

ریشه اسم گوهر

فراوانی اسم گوهر

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام گوهر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم گوهر

پدر من دوستی داشت ک دومادشون اسمش صدرا بود ب قدری این پسر مودب و با متانت بود هر چی از خوبیاش بگم کم گفتم من خیلی هم از خودش خوشم میومد هم از اسمش واقعا لیاقت چنین اسمی رو داشت وقتی فهمیدم بچم پسره تصمیم گرفتم اسمشو بزارم صدرا چون این اسم خیلی برام عزیز بود و پر مسما
مامان سید صدرا