معنی اسم یادمهر

خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش مانند خورشید است ، مرکب از یاد به معنای خاطره و مهر به معنای خورشید یا مهربانی

ریشه اسم یادمهر

فراوانی اسم یادمهر

تا کنون کسی با نام یادمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.