معنی اسم یاسمن

گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید، زرد، و قرمز

ریشه اسم یاسمن

فراوانی اسم یاسمن

در حال حاضر ۲۷۵ نفر در گهواره با نام یاسمن ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم یاسمن

سلام مامانا گل هسنا فرزند دوم البته دختر دومم بود خیلی دوست داشتم که اسمی براش انتخاب کنم که هم معنی زیبای داشته باشه هم از القاب خانم فاطمه زهرا باشه هم امروزی پسند باشه خیلی گشتم تا اینکه یکی از دوستا این اسم برام پیشنهاد کرد که با اسم خواهرش کم زیبا میشدمن همون بار اول که شنیدم خیلی خوشم امد وتا همسرم خونه امد تصمیمم رو بهش گفتم از معنای خوبی که داره خیلی خوشحال شدودیگه به اسم دیگهای فکر نکردیم پنج ماه بعد که کوچلومون به دنیا امد همه میدونستن که اسمش چی هست
مامان هسنا پورنوری
سلام مامانا گل هسنا فرزند دوم البته دختر دومم بود خیلی دوست داشتم که اسمی براش انتخاب کنم که هم معنی زیبای داشته باشه هم از القاب خانم فاطمه زهرا باشه هم امروزی پسند باشه خیلی گشتم تا اینکه یکی از دوستا این اسم برام پیشنهاد کرد که با اسم خواهرش کم زیبا میشدمن همون بار اول که شنیدم خیلی خوشم امد وتا همسرم خونه امد تصمیمم رو بهش گفتم از معنای خوبی که داره خیلی خوشحال شدودیگه به اسم دیگهای فکر نکردیم پنج ماه بعد که کوچلومون به دنیا امد همه میدونستن که اسمش چی هست
مامان هسنا پورنوری