معنی اسم یاسینا

منسوب به یاسین ، مرکب از یاسین بعلاوه پسوند فارسی

ریشه اسم یاسینا

فراوانی اسم یاسینا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام یاسینا ثبت نام شده اند.