معنی اسم یاشیل

سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود

ریشه اسم یاشیل

فراوانی اسم یاشیل

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام یاشیل ثبت نام شده اند.