معنی اسم یرحا

نام مادر موسی(ع)

ریشه اسم یرحا

فراوانی اسم یرحا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام یرحا ثبت نام شده اند.