معنی اسم یسنی

نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستایش خداوند و نام یکی از بخش های اوستا است

ریشه اسم یسنی

فراوانی اسم یسنی

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام یسنی ثبت نام شده اند.