معنی اسم یوکابد

خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع)

ریشه اسم یوکابد

فراوانی اسم یوکابد

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام یوکابد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم یوکابد

معنی زیبایی داره به معنای خدای بزرگ خداوند امجد ضمن اینکه نام پدرش موسی هست و یوکابد نام مادر حضرت موسی هست
مامان یوکابد