معنی اسم آبان

نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام روز دهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه اسم آبان

فراوانی اسم آبان

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام آبان ثبت نام شده اند.