معنی اسم آبرون

گل همیشه بهار - شاد سرزنده

ریشه اسم آبرون

فراوانی اسم آبرون

تا کنون کسی با نام آبرون در گهواره ثبت نام نکرده است.