معنی اسم آب ناهید

نام زنی در منظومه ویس و رامین

ریشه اسم آب ناهید

فراوانی اسم آب ناهید

تا کنون کسی با نام آب ناهید در گهواره ثبت نام نکرده است.