معنی اسم آتبین

آبتین ،روح کامل و نیکو کار - ‌ از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم آتبین

فراوانی اسم آتبین

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام آتبین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آتبین

هنگامیکه متوجه شدم باردارم..چون دختر داشتم دوستداشتم خداوند یک پسربمن بده البته اگر صلاحش باشه💖....اسم رادوین رو انتخاب کردم که بعدنامگذاری پسریکی از آشنایان بهمین نام از این نام منصرف شدم با همسرم در جست و جوی نام بودیم در اینترنت ک همسرم داشت یکی یکی اسامی رو میخوند ک ب اسم*آتبین*رسید😍 نمیدونم واقعا ی حس خاصی ب این اسم پیدا کردم شیرین و دلنشین....پرسیدم معنی اسم چی هست همسرم گفتن «روح کامل و نیکوکار نام ایرانی ک درشاهنامه فردوسی ذکر شده پدر فریدون» خیلی به دلم نشست با خوشحالی گفتم اگر پسر باشه این نام رو دوست دارم خییییلی دوسش دارم همین رو بزاریم دیگه هیچ اسمی رو نمیخوام 😁😊وخداوند مهربان هم پسر عزیزمون رو به ما عطا کرد بانام زیبای آتبین👦 وقتی بعداز تولد آتبین بیشتر درباره معنیش تحقیق کردم معانی زیبای آن که درخشش نامش رو بیشتر کرد وآرزودارم پسر عزیزم هم مانند نامش نیک پرورش یابد...پندارنیک،گفتارنیک،کردارنیک💖💖 چوضحاک بگرفت روی زمین پدیداممداندرجهان آتبین(فردوسی) فریدون که بدآتبینش پدر مراورابدپیش از آن تاجور(فردوسی) بازدگرباره مهرگان بدرآمد جشن فریدون آتبین ببرآمد(منوچهری)
مامان آتبین