معنی اسم آتین

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده

ریشه اسم آتین

فراوانی اسم آتین

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام آتین ثبت نام شده اند.