معنی اسم آذر

نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم

ریشه اسم آذر

فراوانی اسم آذر

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام آذر ثبت نام شده اند.