معنی اسم آلبا

سحر سپیده روشنی صبح

ریشه اسم آلبا

فراوانی اسم آلبا

تا کنون کسی با نام آلبا در گهواره ثبت نام نکرده است.