معنی اسم آنتی گون

حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی

ریشه اسم آنتی گون

فراوانی اسم آنتی گون

تا کنون کسی با نام آنتی گون در گهواره ثبت نام نکرده است.