معنی اسم آگا

آگاه، مطلع،با خبر،

ریشه اسم آگا

فراوانی اسم آگا

تا کنون کسی با نام آگا در گهواره ثبت نام نکرده است.