معنی اسم آیلار

زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه

ریشه اسم آیلار

فراوانی اسم آیلار

در حال حاضر ۲۹۹ نفر در گهواره با نام آیلار ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آیلار

خب اسم‌آیلار و باباش انتخاب کرده خیلیم این اسمو دوست داره ...معنیش میشه صورت ماه ..😍
مامان آیلار
خب اسم‌آیلار و باباش انتخاب کرده خیلیم این اسمو دوست داره ...معنیش میشه صورت ماه ..😍
مامان آیلار
خب اسم‌آیلار و باباش انتخاب کرده خیلیم این اسمو دوست داره ...معنیش میشه صورت ماه ..😍
مامان آیلار
خب اسم‌آیلار و باباش انتخاب کرده خیلیم این اسمو دوست داره ...معنیش میشه صورت ماه ..😍
مامان آیلار
خب اسم‌آیلار و باباش انتخاب کرده خیلیم این اسمو دوست داره ...معنیش میشه صورت ماه ..😍
مامان آیلار
اسم آیلار باباش انتخاب کرده خیلیم دوسش داره این اسمو دیگه منم خوشم اومد ...از اطرافیانم نظر نخواستیم چون مهم منو باباش بودیم واسه انتخاب اسم ...معنیشم میشه صورت ماه
مامان آیلار
اسم پسرم آریا بود دیگه باهم فکری و جست و جو تو اینترنت از آیلار خوشم اومد
مامان آیلار
اسم پسرم رامان هستش توی فیلم هندی دیدیم باباش ومن خوشمون اومد وباهیچکس مشورت نکردیم اسمشوگذاشتیم رامان🤗
مامان رامان
وقتی فهمیدیم دختر اولین تیمی که گفتم چون از قبل عاشق این اسم بودم همسرم همون اول موافقت کرد
مامان آیلار
ما برای پیدا کردن اسم بچمون خیلی سرگردان بودیم که به اسم آیلار بر خوردیم من که دوسش دارم ولی بالاخره عمه ی من بهمون گفت اسمشو آیلار بزارید.
مامان آیلار
اسم جذاب ودلنشینی هستش باباش انتخاب کرد منم خوشم اومد یعنی جمع ماهادرخشنده زیبارو
مامان آیلار