معنی اسم ابوالفتح

پدر فتح

ریشه اسم ابوالفتح

فراوانی اسم ابوالفتح

تا کنون کسی با نام ابوالفتح در گهواره ثبت نام نکرده است.