معنی اسم ابوالفرج

پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر

ریشه اسم ابوالفرج

فراوانی اسم ابوالفرج

تا کنون کسی با نام ابوالفرج در گهواره ثبت نام نکرده است.