معنی اسم اترین

آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نوشته بیستون در زمان داریوش پادشاه هخامنشی در خوزستان یاغی شد و خود را پادشاه خوزستان خواند

ریشه اسم اترین

فراوانی اسم اترین

در حال حاضر ۴۳ نفر در گهواره با نام اترین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اترین

دختری زیبا رو
مامان اترین
دختری زیبا رو اتشین
مامان اترین