معنی اسم اذرخش

آذرخش ، صاعقه ، نام نهمین روز از ماه آذر

ریشه اسم اذرخش

فراوانی اسم اذرخش

تا کنون کسی با نام اذرخش در گهواره ثبت نام نکرده است.