معنی اسم ارتین

آرتین ، عاقل و زیرک

ریشه اسم ارتین

فراوانی اسم ارتین

در حال حاضر ۶۰۳ نفر در گهواره با نام ارتین ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارتین

سلام من بخاطرایرانی بودن اسم ارتین ومعنیش که میشه راستی ودرستی واسمی بودکه من وهمسرم باهم اتنخاب کردیم
مامان ارتین
اسم آرتین و شوهرم انتخاب کرد وقتی مشخص شد پسر باردارم اسمش قطعی شد .چون یه اسم ایرانی بود ومعنی پاک ومقدسش برام جذاب بود انتخابش کردم
مامان ارتین
اسم شاگرد خواهرم بود که خیلی بامزه حرف میزد منم خوشم اومد به همسرم پیسنهاد دادم گفت اسم اصیل ایرانیه عالیه
مامان ارتین
من پسراولم ارمین ه خودش اسم داداششو انتخاب کرد مرغشم یه پا داشت😃
مامان ارتین
من و شوهرم دنبال اسم ایرانی بودیم، آرتین هم ایرانی وهم معنی پاک ومقدس رو داشت وبا هم انتخابش کردیم...
مامان ارتین
سلام به خاطر پاک ومقدس بودنش
مامان ارتین
یکی از دوستام که بچه دار نشد اسم ارتین انتخاب کرد منم رو حرفش حرفی نزدم چون دلش شکسته
مامان ارتین
شوهرم انتخابش کرداسمشومنم چون ایرانی واصیل بودخوشم اومدمخصوصاکه هفتمین پادشاه ماداسمش ارتین بود.معنیشم یعنی پاک ومقدس .زیرک.خیلی جذاب بودبرامون
مامان ارتین
اینم عکس پسرکوچولومون که مثل اسمش خاص وجذاب🧿😍
مامان ارتین
من اسم پسرم و خودم انتخاب کردم خیلیم از اسمش خوشم میاد نذاشتم هیچکس حتی شوهرم نظر بده ☺☺
مامان ارتین