معنی اسم ارشام

آرشامه

ریشه اسم ارشام

فراوانی اسم ارشام

در حال حاضر ۱۲۶ نفر در گهواره با نام ارشام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارشام

من اسم پسرم ارشامه...معنی اسمش قدرتمند و زورمنده....
مامان ارشام
نورانی و درخشنده
مامان النا
هیراد یعنی کسی که چهره ای شاد وخوشحال داره و دقیقا برام همین معنی رو داره وقتی میبینمش البته بمعنی جوانمرد هم هست امیدوارم که این صفت هم روش تاثیرگذار باشه.ولی من از زمانی رو این اسم مصمم بودم که هنوز بدنیا نیومده بود وبخاطر شباهت اسمی با اسم پدرش مهرداد دیگه قطعی شد
مامان هیراد
به اسمه نفس فکرمیکردیم اما وقتی مطمئن شدیم که دختر تو راه داریم ، یه شب اسم جانان اومد تو ذهنم و با باباش به این نتیجه رسیدیم آنچه از جان برآید بر جان نشیند 😊😍
مامان جانان
من اسم پسر اولم ارشیا بود با اون که بازی میکردم میگفتم دوستت ارشام اومد الکی بعد که بار دوم حامله شدم و فهمیدم پسره گفتم بله دوست ارشیا ارشام اومد
مامان ارشام