معنی اسم اروشا

اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید

ریشه اسم اروشا

فراوانی اسم اروشا

در حال حاضر ۸۲ نفر در گهواره با نام اروشا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اروشا

عروس دریا.دختری با روی سپید. هرچند چون اسم پایتخت یک کشور خارجی هست همه مخالفشن
مامان اَروشا
معنی دختری با روی سپید برامون جذاب بود
مامان اروشا