معنی اسم اروشا

اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپید

ریشه اسم اروشا

فراوانی اسم اروشا

در حال حاضر ۴۸ نفر در گهواره با نام اروشا ثبت نام شده اند.