معنی اسم ارون

(به فتح الف) شاد و شادمان

ریشه اسم ارون

فراوانی اسم ارون

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام ارون ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارون

من ازابتدای بارداری به اسم فک میکردم دوبارسونوگفت دختره ولی من روی تخته هم اسم دختروهم اسم پسرسرج کرده بودم ونوشته بودم ویه سره امارونظرسنجی میکردم وقتی پسرقطعی شدمن به دنبال اسم پسر ...کلی اسم کاندیدکردم ودرحال نظرسنجی بودم که یهویی خواهرکوچولو فرشته جون گفت ارون اسمی که تو انتخاب ها نبودومن اصلا نشنیده بودم ولی خوشم اومدمعنیش رفتارپسندیده اخلاق نیکو وازهمه مهمترهم معنی اسم مجتبی هستش که اسم همسرم هست
مامان ارون