معنی اسم ارژن

از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم ارژن

فراوانی اسم ارژن

تا کنون کسی با نام ارژن در گهواره ثبت نام نکرده است.