معنی اسم استر

ستاره، همسر یهودی خشایار پادشاه هخامنشی

ریشه اسم استر

فراوانی اسم استر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام استر ثبت نام شده اند.