معنی اسم البرز

مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سرتاسر شمال ایران از مغرب به مشرق کشیده شده است

ریشه اسم البرز

فراوانی اسم البرز

در حال حاضر ۶۶ نفر در گهواره با نام البرز ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم البرز

من از زمان مجردی به اسم بچه هام فکر کرده بودم دوست داشتم یه دختر ویه پس داشته باشم که اسم دختر رو هانا وپسر رو نیما انتخاب کرده بودم دخترم که به دنیا اومد شوهرم قبول کرد که هانا بزاریم برای پسرم هم میخواستم نیما بزارم اما چون پسر عموم اسم پسرش رو گذاشت نیما دیگه من منصرف شدم یه روز که داشتم قرآن میخوندم هامان رو دیدم خوشم اومد وچون نیت کرده بودم حتما محمد هم بزارم پس گذاشتم محمد هامان که به اسم هانا هم بیاد
مامان محمد هامان