معنی اسم امیر علی

کسی که سرورش حضرت علی است .

ریشه اسم امیر علی

فراوانی اسم امیر علی

در حال حاضر ۴۵۹۶ نفر در گهواره با نام امیر علی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم امیر علی

دوست دارم پسرم اسمش امیر علی بزارم اسم باباش هم علیرضاست
مامان آسناوامیرعلی