معنی اسم امیر علی

کسی که سرورش حضرت علی است .

ریشه اسم امیر علی

فراوانی اسم امیر علی

در حال حاضر ۴۵۹۶ نفر در گهواره با نام امیر علی ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم امیر علی

منم نیت کردم خدا دهه کرامت بهمون بچه بده اگ پسر بود آقا امیر علی
مامان امیر علی
من عاشق این اسمم و نیت کردم اگه بچم پسر باشه امیرعلی بزارم
زینب
دوست دارم پسرم اسمش امیر علی بزارم اسم باباش هم علیرضاست
مامان آسناوامیرعلی