معنی اسم ام البنین

نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع)

ریشه اسم ام البنین

فراوانی اسم ام البنین

در حال حاضر ۵۲ نفر در گهواره با نام ام البنین ثبت نام شده اند.