معنی اسم انوش زاد

زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم انوش زاد

فراوانی اسم انوش زاد

تا کنون کسی با نام انوش زاد در گهواره ثبت نام نکرده است.