معنی اسم اهورامزد

هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم اهورامزد

فراوانی اسم اهورامزد

تا کنون کسی با نام اهورامزد در گهواره ثبت نام نکرده است.