معنی اسم اورند

تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر لهراسپ شاه ایران و از نوادگان کی پیشتن پادشاه کیانی

ریشه اسم اورند

فراوانی اسم اورند

تا کنون کسی با نام اورند در گهواره ثبت نام نکرده است.