معنی اسم بابوس

نام پدر اورونت پادشاه ‏سکایی ، نام کوهی در بانه

ریشه اسم بابوس

فراوانی اسم بابوس

تا کنون کسی با نام بابوس در گهواره ثبت نام نکرده است.