معنی اسم باگه

نام یکی از سرداران هخامنشی

ریشه اسم باگه

فراوانی اسم باگه

تا کنون کسی با نام باگه در گهواره ثبت نام نکرده است.