معنی اسم برته

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ریشه اسم برته

فراوانی اسم برته

تا کنون کسی با نام برته در گهواره ثبت نام نکرده است.