معنی اسم خاطرافروز

خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش

ریشه اسم خاطرافروز

فراوانی اسم خاطرافروز

تا کنون کسی با نام خاطرافروز در گهواره ثبت نام نکرده است.