معنی اسم خانم گل

خانم(ترکی) + گل(فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

ریشه اسم خانم گل

فراوانی اسم خانم گل

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام خانم گل ثبت نام شده اند.