معنی اسم خاور

مشرق

ریشه اسم خاور

فراوانی اسم خاور

تا کنون کسی با نام خاور در گهواره ثبت نام نکرده است.