معنی اسم دلجو

زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق

ریشه اسم دلجو

فراوانی اسم دلجو

تا کنون کسی با نام دلجو در گهواره ثبت نام نکرده است.