معنی اسم دها

زیرکی، هوشمندی

ریشه اسم دها

فراوانی اسم دها

تا کنون کسی با نام دها در گهواره ثبت نام نکرده است.