معنی اسم رئوف

بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند مهربان

ریشه اسم رئوف

فراوانی اسم رئوف

در حال حاضر ۵۴ نفر در گهواره با نام رئوف ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم رئوف

اسم پسرم رئوف،من از هر معنیش خوشم اومد واینکه قرآن را باز کردیم اسم رئوف درومد😁
مامان رئوف
من فرزندم رانذرامام رضاکردم کرده بودم وازامام رضاخواستمش به همین خاطر اسمش رارعوف گذاشتم
مامان رئوف
من مامان رئوف من ازجوشن کبیر پیداکردم ازمعنی مهربان خیلی خوشم اومد
مامان رئوف