معنی اسم ربیع

بهار

ریشه اسم ربیع

فراوانی اسم ربیع

تا کنون کسی با نام ربیع در گهواره ثبت نام نکرده است.