معنی اسم روح الامین

نام دیگر جبرئیل

ریشه اسم روح الامین

فراوانی اسم روح الامین

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام روح الامین ثبت نام شده اند.